Skip to product information
1 of 2

MOONSTONE

Dione

Regular price 219.90 NIS
Regular price Sale price 219.90 NIS
Sale Sold out
Tax included.

דיוני הוא הירח הרביעי בגודלו של שבתאי. דיוני הוא ירח קטן יחסית, אשר רדיוסו עומד על

560 קילומטרים בלבד. הירח מקיף את שבתאי אחת ל-2.73 ימים

השרשרת מורכבת מחרוזים שחורים מבריקים עם חרוזי מרווח שקופים ביניהם